Клініко-діагностична лабораторія

Главная » Послуги » Клініко-діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія

 

Клініко-діагностична лабораторія є структурним підрозділом ДЗ «СМСЧ №11 МОЗ України».

      В обсягах, які відповідають потужності поліклініки, лабораторія забезпечує:

– комплексне лабораторне обстеження пацієнтів амбулаторно-поліклінічної мережі, хворих денного стаціонару;

– лабораторні обстеження при проведенні профілактичних оглядів та сертифікації льотного складу;

– лабораторні обстеження хворих при невідкладних станах;

– лабораторні обстеження для сторонніх організацій згідно із чинним законодавством і на договірній основі.

     Клініко-діагностичною лабораторією  виконуються вимірювання, які мають аналітичну та діагностичну цінність і здійснюються в сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров’я при проведенні загально-клінічних, гематологічних, біохімічних досліджень.

Складовими частинами системи якості є внутрішньо лабораторний контроль якості та зовнішній контроль якості.

   Завідуюча клініко-діагностичною лабораторією – Пузиренко Олена Юріївна.

Режим роботи клініко-діагностичної лабораторії з пацієнтами

  • понеділок – п’ятниця: з 08.00 до 10.00;
  • прийом біологічного матеріалу: понеділок – п’ятниця з 08.00 до 11.00.

Лабораторія оснащена сучасним високоякісним обладнанням:

– автоматичний біохімічний аналізатор А15 «BioSystems» (Іспанія) та напівавтоматичний – «НumаІуzег 3000» «HUMAN GmbH» (Німеччина) ;

– гематологічні аналізатори: «ABX Micros 60» та «ABX Micros  ES 60» «HORIBA ABX SAS» (Франція);

 –  аналізатор сечі «Citolab Reader  300» «DFI Co.»  (Корея);

– мікроскопи лабораторні «Primo Star» «Zeiss» (Німеччина).

Перелік лабораторних досліджень, які виконуються у

клініко-діагностичній лабораторії ДЗ «СМСЧ №11 МОЗ України»:

 

Загально-клінічні дослідження:

  1. Дослідження сечі:

–  загальний аналіз сечі на сечовому аналізаторі «CITOLAB READER 300»;

–   мікроскопічне дослідження осаду сечі;

–  кількісне визначення форменних елементів за Нечипоренком;

дослідження сечі за Зимницьким;

–  визначення діастази сечі;

визначення урокопропорфірину.

  1. Дослідження мокротиння:

         – загальні властивості, мікроскопічне дослідження, бактеріоскопічне дослідження на кислото-стійкі палички.

  1. Дослідження калу:

–  мікроскопічне дослідження – копрограмма;

 – дослідження на найпростіші;

  –    дослідження на гельмінти;

–   дослідження на яйця гостриків;

    виявлення прихованої крові.

  1. Мікроскопія виділень сечостатевих органів.
  1. Дослідження синовіальної рідини.

Гематологічні дослідження:

  загальний аналіз крові на автоматичному гематологічному аналізаторі «ABX Micros 60» або на «ABX Micros  ES 60» – визначення 18 параметрів крові; 

–  підрахунок кількості ретикулоцитів у пофарбованих мазках;

-підрахунок кількості тромбоцитів;

– визначення ШОЕ;

– підрахунок лейкоцитарної формули;

– визначення часу згортання капілярної крові;

– виявлення базофільної зернистості в еритроцитах;

– виявлення тілець Гейнця-Ерліха в еритроцитах;

-визначення теплової резистентності еритроцитів;

– дослідження препаратів крові на малярійні плазмодії.

Цитоморфологічні дослідження.

Цитоморфологічне дослідження зішкріба з поверхні шийки матка та цервікального каналу.

Біохімічні дослідження сироватки крові:

ліпідний профіль ліпопротеїди високої щільності,  загальний холестерин,  ліпопротеїди низької щільності,  тригліцеріди, ліпопротеїди дуже низької щільності, коефіцієнт атерогенності;

 –  нирковий профіль – загальний білок,  альбумін,  креатинін,  сечова кислота,  сечовина

–  печінковий профіль –  білірубін та його фракції,  аспартат-амінотрансфераза (АСТ), аланін-амінотрансфераза (АЛТ),  лужна фосфатаза,  холінестераза, гаммаглутамілтрансфераза, загальний білок;

профіль підшлункової залозиглюкоза,   альфа-амілаза, глюкозо-толерантний тест;

 – ревмопроби – С-реактивний білок (СРБ),    анти-стрептолізін-О (АСЛО),   ревматоїдний фактор (РФ), сечова кислота.

Серологічні дослідження на виявлення:

–  сифілісу;

–  HBs-антигену (HBsAg);

–  суммарних антитіл до вірусу гепатиту С (HCV);

–  ВІЛ першого та другого типів (HIV ½);

–  черевного тифу;

–  тропоніну I;

–  простато-специфічного антигену (PSA).